Sexualita

Sexualita označuje především soubor vlastností a jevů, které vyplývají z pohlavních rozdílůDefinice sexuality jakožto souboru projevů rozdílnosti pohlaví předpokládá existenci pouhých dvou druhů sexuality, z nichž každá přísluší jednomu pohlaví

Přírodní prostředky na podporu sexuality, stimulace, plodnosti, zvýšení libida....

  • Maca peruánská
  • Škornice šipolistá
  • Rdesno
  • Žen šen pravý
  • více...afrodisiaka
Možnosti řazení